Događaji

Mrnjau fest

19/12/2014

Kada smo krajem oktobra ?uli da ?e 14-tog decembra biti održan Mrnjau fest u Mixeru, momentalno smo rezervisali taj dan za posjetu Savamali! Kao što mu ime kaže, ovaj doga?aj je posve?en ljubimicama ma?kama, a oganizovali su ga World Cat Federation (me?unarodna federacija felinologa i ljubitelja ma?aka) i naše Felinološko društvo Le PETit.

Prošle nedjelje je osvanuo i taj 14.12. i mogu re?i da smo mu se s razlogom radovali! A šta smo sve vidjeli na Mrnjau festu? Pa pod broj jedan takmi?arsku izložbu, pa onda radionice za djecu i odrasle, akciju udomljavanja umiljatih ma?i?a, kao i diskusije sa veterinarima i odgajiva?ima. Pošto je Le PETit od 2013. godine ?lan WCF-a, ovo je bila prva licencirana me?unarodna izložba ma?aka u Srbiji. U takmi?arskom programu mace su bile podijeljene u grupe tzv. ringove, sudije su ih zagledale i ocjenjivale, proglašavale pobjednike iako, da se ja pitam, svi bi dobili po medalju! 🙂 Glavni sudija iz Njema?ke je dosta govorio o karakteristikama i porijeklu raznih rasa, odlikama malih takmi?ara, ispravnoj njezi krzna kod dugodlakih ma?aka tako da je bilo jako interesantno pratiti tok selekcije. A i ma?ke ljepotice sigurno su provele uzbudljiv dan, neke kao svoj na svome o?igledno navikle na gužvu i poziranje, neke stidljive jer su vjerovatno prvi put vidjele toliko ro?aka na okupu, a neke zaigrane sa svojim lopticama i šarenim trakicama. Kod onih preplašenih kao najbolji lijek za strah se pokazao zagrljaj njihove ljudske familije.

Mrnjau fest 2014 - www.fotoreporter.rs / All rights reserved

Mrnjau fest 2014 – www.fotoreporter.rs / All rights reserved

Veliki sam ljubitelj ma?aka, ali sam u životu uglavnom imala posla samo sa vrstom koju bi album Životinjsko carstvo definisao kao “doma?a obi?na”. Zbog toga ?u, da se ne obrukam, presko?iti opisivanje i pojašnjavanje raznih rasa koje smo imali prilike vidjeti. Ipak, moram re?i da sam do nedjelje vjerovala kako je najve?i ma?ak na svijetu naš ljepotan Divlji Tom iz Vrujaca, ali kada sam ugledala ma?i?e Maine Coon, zaklju?ila sam da bi odrasli primjerak ove rase za Toma sigurno pomislio da je miš. U galeriji možete vidjeti neke od malih ?upavih slatko?a koje su došle na izložbu ne bi li osvojile koju nagradu.

Uživali smo u vremenu provedenom na Mrnjau festu me?u pravom aristokratijom ma?ijeg roda, no na kraju vas moram podsjetiti na ?injenicu da se, nažalost, veliki broj malih ?upavaca nalazi na ulici i nezbrinuti su. Pripazite ih sa ponekim obrokom, zna?i?e im. Još bolje bi bilo da, ako imate uslove i želju, udomite nekoga od njih – dobi?ete velikog prijatelja i termofor u jednom, što u zimskim mjesecima nikako nije zanemarljivo. Bez obzira na boju krzna i oblik ušiju, kada upoznate nekog malog švr?u, on za vas definitivno postaje Best in Show šampion!

Brnjo ?eka budu?eg vlasnika... - www.fotoreporter.rs / All rights reserved

Brnjo ?eka budu?eg vlasnika… – www.fotoreporter.rs / All rights reserved

Ako ipak preferirate kuce ili mace odre?ene rase, zamoli?u vas da se potrudite da saznate što više informacija o odgajiva?nici iz koje vaš švr?a stiže. Oti?ite tamo, upoznajte odgajiva?e, uvjerite se sami da li životinje žive u dobrim uslovima. Navikli smo da sve što donosi novac lako podliježe zloupotrebama, a tome se može stati na kraj ako svako sa svog kraja uradi sve što može. Životinje zaslužuju našu pažnju!

You Might Also Like

No Comments

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.